استخدام مراقب و نگهدار بیمار و پرستار سالمند و بیمار در منزل 09025181918  


در صورتی که می خواهید در موسسه ارام استخدام شوید و توانایی کار با بیمار و سالمند را دارید.با ما تماس بگیرید.


نکته بسیار مهم در به استخدام در امدن  موسسه ارام و معرفی شدن به بیماران و سالمندان نداشتن اعتیاد و سو پیشینه 


می باشد .


مدارک شما برای ارایه   یک خط تلفن ثابت منزل و مدارک شناسایی   می باشد . 


اگر   موارد بالا را دارید   با تلفن روبرو تماس بگیرید .لطفا بقیه تلفن ها را اشغال نفرمایید.

09025181918