مراقبت از کودک

مراقبت از سالمند

مراقبت از بیمار

ویزیت پزشک در منزل بیمار
تزریقات و ویزیت پزشک در منزل تمام نقاط تهران
ویزیت پزشک و تزریقات در منزل و تمام امور درمانی در منزل22468020
ویزیت پزشک تزریق امپول و وصل سرم در منزل سوند فولی و نلاتون ادراری و لوله معده در منزل22468020
ویزیت پزشک و اعزام پرستار و تزریقات و وصل سوند شبانه روزی در منزل22468020
 • ویزیت پزشک در منزل
 • تزریقات و ویزیت پزشک در منزل تمام نقاط تهران
  تزریقات و ویزیت پزشک در منزل تمام نقاط تهران
 • ویزیت پزشک و تزریقات در منزل و تمام امور درمانی در منزل22468020
  ویزیت پزشک و تزریقات در منزل و تمام امور درمانی در منزل22468020
 • ویزیت پزشک و درمان در منزل و تزریقات و پانسمان در منزل
  ویزیت پزشک و درمان در منزل و تزریقات و پانسمان در منزل
 • ویزیت پزشک و اعزام پرستار و تزریقات و وصل سوند شبانه روزی در منزل22468020
  ویزیت پزشک و اعزام پرستار و تزریقات و وصل سوند شبانه روزی در منزل22468020

اخبار و مقالات

استخدام نگهدار سالمند و مراقب و کمک بهیار

اعزام مراقب و نگهدار سالمند به تمام نقاط  در صورتی که به مراقب جهت نگهداری از سالمندتان نیاز دارید از طریق تلگرام با این شماره پیام دهید.به تلفن پاسخ داده نخواهد شد.00989113424057

فقظ از طریق تلگرام پاسخگو هستیم

ویزیت پزشک و تزریقات و پانسمان و وصل سوند و سرم در منزل اتی ساز اوین درکه کوی فراز 22468020-09368805324

 

در صرتی که نیازمند تزریقات و پانسمان در منزل می باشید با ما تماس یگیرید


اتی ساز اوین درکه 22468020-09368805324

ویزیت پزشک عمومی و متخصص در منزل و تزریق امپول و سرم و وصل سوند ادراری و سوند معده در منزل 22468020-26708131-88566153-66848825-09368805324-09196290910
ماساژ تای ریلکسی پا و ........ توسط کارشناس خبره22468020-88566153